Bergambachtse Ontmoetings Brunch (BOB) Bergambachtse Ontmoetings Brunch (BOB)
De Bergambachtse Ontmoetings Brunch is voor het eerst van start gegaan op 17 mei 2015. Het doel van de BOB was en is nog steeds om onze buiten/randkerkelijke medemens op een ‘laagdrempelige manier’ te laten kennismaken met het Evangelie van Jezus Christus. Tijdens de brunch is er een korte meditatie, zingen we een aantal liederen en er is tijd voor ontmoeting en gesprek. Er zijn broodjes en er is soep.
 
lees meer »
 
Verslag van de 37e Bergambachtse Ontmoetingsbrunch Verslag van de 37e Bergambachtse Ontmoetingsbrunch
Het thema is: Diepe blijdschap. Christel opent de bijeenkomst en zegt iets over de profeet Habakuk, die, toen hij berichten van onheil moest brengen bij het volk Israël, door God bemoedigd werd en daarop tot het volgende getuigenis kwam: ‘Misschien zijn er straks geen vijgen meer, misschien geen olijven of druiven. Misschien mislukt de graanoogst, of gaan de schapen dood en de koeien. Toch zal ik dan juichen van blijdschap. Want ik weet dat de Heer mij redt. De Heer is God, hij geeft mij kracht. Hij redt me als er gevaar dreigt, hij helpt me als ik in nood zit.’ Habakuk 3:17-19. We zingen met elkaar het toepasselijke lied: ‘Meer dan rijkdom’.
lees meer »
 
Data ontmoetingsbrunches Data ontmoetingsbrunches
Voor 2019 zijn de volgende ontmoetingsbrunches gepland:
20 januari                   16 juni
17 februari                15 september
17 maart                     20 oktober
28 april                       17 november
26 mei
 
Open Kerk Open Kerk
Zoals u weet, wordt de kerk 1 keer per maand een uur open gesteld voor publiek. Het betreft de eerste zaterdagen van de maand van 14.00-15.00 uur.

We zoeken mensen die bij toerbeurt gastheer of gastvrouw willen zijn, in teams van 2 personen. Tijdens de jaarlijkse braderie en tijdens de monumentendag is de kerk de hele dag open.
lees meer »
 
Evangelisatiewerk Evangelisatiewerk
Het doel van het evangelisatiewerk is om onze buiten/randkerkelijke medemens kennis te laten nemen van de liefde van God , het christelijk geloof en onze kerk.  De evangelisatiecommissie wil dat op twee manieren vorm geven : via een ‘netwerkaanpak’ en via ‘een aantal activiteiten’.
 
 
lees meer »