Bergambachtse Ontmoetings Brunch (BOB) Bergambachtse Ontmoetings Brunch (BOB)

De Bergambachtse Ontmoetings Brunch is voor het eerst van start gegaan op 17 mei 2015. Het doel van de BOB was en is nog steeds om onze buiten/randkerkelijke medemens op een ‘laagdrempelige manier’ te laten kennismaken met het Evangelie van Jezus Christus. Tijdens de brunch is er een korte meditatie, zingen we een aantal liederen en er is tijd voor ontmoeting en gesprek. Er zijn broodjes en er is soep.
 

lees meer »
 
Data ontmoetingsbrunches Data ontmoetingsbrunches

Voor 2019 zijn de volgende ontmoetingsbrunches gepland:
20 januari                   16 juni
17 februari                15 september
17 maart                     20 oktober
28 april                       17 november
26 mei

 
Verslag BOB jl. 20 Januari 2019 Verslag BOB jl. 20 Januari 2019

In het nieuwe jaar 2019 hebben we de beschikking gekregen over een andere grotere ruimte.
Omdat het voor ons als team praktischer gezien makkelijker is heeft de Waard dit voorstel aangeboden en als het goed bevalt blijven we van deze zaal gebruik maken. Arco Kortleve heet iedereen welkom, in totaal een kleine 40 volwassenen en rond de 7 kinderen. Fijn ook dat er 2 gasten uit 
 

lees meer »
 
Open Kerk Open Kerk

Zoals u weet, wordt de kerk 1 keer per maand een uur open gesteld voor publiek. Het betreft de eerste zaterdagen van de maand van 14.00-15.00 uur.

We zoeken mensen die bij toerbeurt gastheer of gastvrouw willen zijn, in teams van 2 personen. Tijdens de jaarlijkse braderie en tijdens de monumentendag is de kerk de hele dag open.

lees meer »
 
Evangelisatiewerk Evangelisatiewerk

Het doel van het evangelisatiewerk is om onze buiten/randkerkelijke medemens kennis te laten nemen van de liefde van God , het christelijk geloof en onze kerk.  De evangelisatiecommissie wil dat op twee manieren vorm geven : via een ‘netwerkaanpak’ en via ‘een aantal activiteiten’.
 
 

lees meer »
 
Start nieuwe Emmaüskring Start nieuwe Emmaüskring


 

  • Wil je meer weten over het christelijk geloof?
  • Heb je belangrijke levensvragen en ben je op zoek naar antwoorden?
Je bent bij ons van harte welkom!
 

lees meer »