Bergambachtse Ontmoetings Brunch (BOB) Bergambachtse Ontmoetings Brunch (BOB)
De Bergambachtse Ontmoetings Brunch is voor het eerst van start gegaan op 17 mei 2015. Het doel van de BOB was en is nog steeds om onze buiten/randkerkelijke medemens op een ‘laagdrempelige manier’ te laten kennismaken met het Evangelie van Jezus Christus. Tijdens de brunch is er een korte meditatie, zingen we een aantal liederen en er is tijd voor ontmoeting en gesprek. Er zijn broodjes en er is soep.
 
lees meer »
 
Data ontmoetingsbrunches Data ontmoetingsbrunches
Voor 2019 zijn de volgende ontmoetingsbrunches gepland:
 
20 januari 16 juni
17 februari 15 september
17 maart 20 oktober
28 april 17 november
26 mei  
 
BOB 15 September 2019 BOB 15 September 2019
Het was de 1e keer na de zomerstop en verheugend om zoveel gasten te verwelkomen, totaal 25 waarvan 3 nieuwe gasten, de zaal was goed gevuld met ca. 40 personen.
Voor de gasten wat spannend omdat ds. van der Meijden de taak van Robert overgenomen heeft, maar het ijs was al heel gauw gebroken. Corina opende door iedereen welkom te heten en aandacht te schenken aan persoonlijke omstandigheden van de gasten waarna ze voorging in gebed. Hierna zingen we het lied: ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God’.
lees meer »
 
Open Kerk Open Kerk
Zoals u weet, wordt de kerk 1 keer per maand een uur open gesteld voor publiek. Het betreft de eerste zaterdagen van de maand van 14.00-15.00 uur.

We zoeken mensen die bij toerbeurt gastheer of gastvrouw willen zijn, in teams van 2 personen. Tijdens de jaarlijkse braderie en tijdens de monumentendag is de kerk de hele dag open.
lees meer »
 
Evangelisatiewerk Evangelisatiewerk
Het doel van het evangelisatiewerk is om onze buiten/randkerkelijke medemens kennis te laten nemen van de liefde van God , het christelijk geloof en onze kerk.  De evangelisatiecommissie wil dat op twee manieren vorm geven : via een ‘netwerkaanpak’ en via ‘een aantal activiteiten’.
 
 
lees meer »