Bergambachtse Ontmoetings Brunch (BOB) Bergambachtse Ontmoetings Brunch (BOB)

De Bergambachtse Ontmoetings Brunch is voor het eerst van start gegaan op 17 mei 2015. Het doel van de BOB was en is nog steeds om onze buiten/randkerkelijke medemens op een ‘laagdrempelige manier’ te laten kennismaken met het Evangelie van Jezus Christus. Tijdens de brunch is er een korte meditatie, zingen we een aantal liederen en er is tijd voor ontmoeting en gesprek. Er zijn broodjes en er is soep.
Vanaf het begin en zeker ook het afgelopen jaar hebben we duidelijk Gods Zegen mogen ervaren op dit initiatief. Gods Woord mocht opengaan en er mocht gezaaid worden. Vandaar, dat we besloten hebben om de BOB’s in 2017 voort te zetten. Ook vorig jaar mochten we regelmatig nieuwe gasten verwelkomen. Daarnaast is er ook een vaste groep trouwe bezoekers ontstaan. Het is mooi om te zien, dat de onderlinge verbondenheid toeneemt omdat de gasten elkaar, maar ook wij hen beter leren kennen. We zijn heel dankbaar voor het feit, dat een aantal van hen nu ook op de Emmauskring zitten en dat onze gasten ook zelf anderen uit hun ‘eigen netwerk’ voor de BOB uitnodigen.
Flyers zijn uitgedeeld met de data voor de BOB’s in 2017: 22 januari, 19 februari, 19 maart, 23 april, 21 mei, 25 juni, 17 september, 22 oktober, en 26 november.
Wilt u blijven bidden voor onze gasten? Wij vragen u opnieuw om buren, vrienden, kennissen en collega’s persoonlijk ( en met behulp van de flyer) voor deze BOB’s uit te nodigen en hen ‘over de drempel’ te helpen door zelf met hen mee te komen. Uit eigen ervaring weten we, dat het niet altijd eenvoudig is om mensen hiervoor te benaderen. Het doet een beroep op ons eigen geloof en het vraagt om wijsheid en vrijmoedigheid. Hier mogen we voor bidden. En weet, dat onze interesse en betrokkenheid en een uitnodiging voor de BOB bijna altijd op prijs wordt gesteld.
Als u zich eerst zelf een beeld wil vormen van de BOB, bent u natuurlijk ook alleen van harte welkom.
Wij hopen op een gezegend jaar.
 
Een hartelijke groet van de evangelisatiecommissie
 
 

terug