Werkgroep Eredienst Werkgroep Eredienst

De bezinning op de eredienst bestaat uit drie stappen:

1.Bezinning op wat we onder eredienst en liturgie nu precies verstaan
2.Bezinning op uitgangspunten voor de onderdelen van de eredienst
3.Bezinning op enkele specifieke onderdelen


Inmiddels zijn stap 1 en 2 afgerond.
Wat we onder de eredienst verstaan is vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van januari 2017.

De uitgangspunten zijn vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van december 2017.

De bezinning op de specifieke onderdelen, zoals de gemeentezang vindt dan in de eerste maanden van 2018 plaats.

Inmiddels heeft dit geleid tot een aantal besluiten van de kerkenraad die op de gemeenteavond van 27 juni 2018 toegelicht zijn. // //In onderstaande bestanden treft u deze aan.

1. Besluiten KR Eredienst ter inzage kerk om iets niet te doen.
2. Besluiten KR Eredienst ter inzage kerk.

Zie ook (in pdf-format te downloaden):

1   
Wat is de eredienst?
2   De uitgangspunten voor de eredienst

terug