Begroting 2019 Begroting 2019

Het college van kerkrentmeesters heeft haar begroting voor 2019 opgesteld. Deze begroting is besproken met de commissie van bijstand en de kerkenraad.

lees meer »
 
Wijziging bankrekeningnummer Wijziging bankrekeningnummer

Wijziging bankrekeningnummer
Onze huisbankier SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer) maakte tot op heden gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer. Vanaf heden heeft SKG een contract afgesloten met de Rabobank waardoor ons bankrekeningnummer wijzigt.

lees meer »
 
Rekeningnummer kerkrentmeesters Rekeningnummer kerkrentmeesters

Voor het geval u het bankrekeningnummer van het CvK nodig hebt:
NL72RABO.0373.7352.00.
contactpersoon:
Lando de Kool 
Burg. Winklerstraat 22.
2861DJ Bergambacht
tel. 0182353605
email: 

ANBI-info: link naar ANBI-gegevens

 
Begroting 2018 Begroting 2018

Het college van kerkrentmeesters heeft haar begroting voor 2018 opgesteld. Deze begroting is besproken met de commissie van bijstand en de kerkenraad.
 

lees meer »
 
Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2017

Het college van kerkrentmeesters heeft de jaarrekening 2017 opgesteld. Deze jaarrekening is besproken met de commissie van bijstand op 31 mei 2018 en met de kerkenraad op 20 juni 2018. Tevens heeft een beoordeling van deze jaarrekening plaatsgevonden door een externe accountant.
 

lees meer »
 
Mogelijke uitbreiding kerkgebouw Mogelijke uitbreiding kerkgebouw

Op verzoek van de kerkenraad en in overeenstemming met het beleidsplan is een werkgroep de wenselijkheid en de mogelijkheden aan het onderzoeken voor een eventuele uitbreiding van ons kerkgebouw, zodat we mogelijk ook 's ochtends in één dienst kunnen samenkomen.

lees meer »
 
Verkoop collectebonnen Verkoop collectebonnen

Iedere dinsdagavond van 19.00-20.00 uur kunt u collectebonnen kopen in de consistorie van de kerk.