Project Binnenlands Diaconaat 2019 Project Binnenlands Diaconaat 2019
Zo wordt er gedurende een kalenderjaar voor vele verschillende diaconale doelen geld ingezameld. Sinds enkele jaren zijn er twee doelen waarvoor meerdere keren per jaar geld ingezameld wordt. Het betreft hierbij één binnenlands diaconaal en één wereld diaconaal doel.
Als diaconie hebben we een nieuw doel gekozen waarvoor we meerdere keren per jaar de gaven in willen gaan zamelen. Dit betreft het pastoraal diaconaal centrum de Herberg.
In 1993 opende het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg haar deuren op dit landgoed. Een huis om op verhaal te komen. Mensen vinden in dit huis beschutting tegen de stormen die hun leven teisteren en de slagregens die de grond onder hun voeten dreigen weg te spoelen. Ze krijgen weer oog voor de tekenen van Gods liefde en (her)vinden het evenwicht in het leven. Anderen komen een aantal dagen voor retraite (midweek) om zich te bezinnen op geloofs- en levensvragen.
De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen.
Wilt u meer weten over het pastorale diaconale centrum de Herberg en het werk dat zij doen? Kijkt u dan op: www.pdcdeherberg.nl  
 
terug