50e Volkskerstzang 50e Volkskerstzang
Op maandag 16 december organiseert het Interkerkelijk Beraad (IKB) voor de 50 ste keer de volkskerstzang in de Grote of Laurentiuskerk. Het thema van deze avond is: “Kijk nog eens een keer”. Ds. Verheuvel houdt een meditatie over dit thema. Wethouder J. Vente zal een kerstgroet brengen namens het B&W van de gemeente Krimpenerwaard. Muzikale medewerking wordt verleend door Muziekvereniging Excelsior, organist Marc van Bemmel en het ZuidHollandKoor. Voor en na de dienst zal het carillon worden bespeeld door Boudewijn Zwart.
lees meer »
 
Beroep ds. Wijnberger Beroep ds. Wijnberger
Met grote dankbaarheid delen we mee dat dominee Wijnberger het beroep naar onze gemeente heeft mogen aanvaarden.

We zijn de Heere dankbaar dat Hij ons op Zijn tijd een nieuwe herder en leraar geeft en vragen u en jou om de familie Wijnberger en de Hervormde wijkgemeente Het Anker in Bleiswijk op te dragen in uw gebeden.
 
Oproep kidskoor Kerstzangavond 24 december 2019 Oproep kidskoor Kerstzangavond 24 december 2019
Beste gemeenteleden,
Op D.V. 24 december 2019 vindt in de Grote of St. Laurentiuskerk weer de – inmiddels traditionele – Kerstzangavond plaats. Er is vorig jaar met zoveel enthousiasme en plezier door de kinderen gezongen, dat we hebben besloten dat we ook voor deze avond weer een gelegenheidskinderkoor in het leven roepen!
lees meer »
 
Nieuws uit Malawi Nieuws uit Malawi
Misschien zoekt u/jij het laatste nieuws uit Malawi.
Alle berichten staan in het menu Diaconaat/Zending
Even  doorklikken voor Hans en Gerrie en u/jij bent er, of 
voor Margreet en Kenneth hier klikken
 
Collectebonnen Collectebonnen
In toenemende mate wordt er door gemeenteleden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om digitaal collectebonnen te bestellen via deze site ' Hervormd Bergambacht.nl'  Voor wie dit gemak nog niet heeft ontdekt: Onder het kopje Financiën van het hoofdmenu vindt u het bestelformulier . Na de bestelling en de betaling op rekeningnummer NL72RABO.0373.7352.00. o.v.v.
De via de website bestelde collectebonnen worden om de week bij u thuis bezorgd. Dit betekent dat de bezorging na het plaatsen van uw bestelling maximaal circa twee weken op zich kan laten wachten. Heeft u de collectebonnen sneller nodig, komt u dan op dinsdagavond even langs..