zo 7 okt 2018  om 18:30
Voorganger: ds. J. Westland, Putten
Avonddienst

Wp. 10: 1 en 7
Ps. 111: 1 en 5
Wp. 145: 2                  Mijn God en Koning, aller vorsten Heer
Ps 33: 8 en 9
W. 418: 1 en 4            Aan U behoort, o Heer der heren
Ps. 69: 14
Schriftlezing: Zacharia 4 vs 1 – 14;
Tekst: Zacharia 4 vs 2 en 3;

Thema: een stralend licht voor de volken.

Collectedoelen
1e collecte: Stichting Jaffa Project
2e collecte: Kerk
3e collecte: Beide predikantsplaatsen
 

terug