zo 7 okt 2018  om 08:45 en 10:30
Voorganger: ds. M.C. Stehouwer, Wijngaarden
Morgendiensten (Israelzondag)

Ps. 23:1
Ps. 32: 1, 2 en 3
Wp. 42: 7                      Heer, een hert in dorre streken
Ps. 33: 2, 3 en 5
W. 365: 1, 4 en 6         Om mijn redding wil ik juichen
Ps. 105: 6 en 24
Schriftlezing Ezechiël 37: 1 - 14

Collectedoelen
1e collecte: Stichting Jaffa Project
2e collecte: Kerk
3e collecte: Beide predikantsplaatsen
 

terug