zo 10 feb 2019  om 18:30 uur
Voorganger: prop. H. Boele , Gouda
Avonddienst

liturgie

Wp. 50: 1 en 11
Ps. 116: 1, 10 en 11
Ps. 118: 7
Ps. 30: 1, 2 en 8
Ps. 62: 1, 4 en 5
W. 489: 1 en 4
Schriftlezing: Jesaja 12 en Jesaja 53: 1-6
Tekst: Jesaja 12: 1 en 2


Collectedoelen
1e collecte:      Woord en Daad
2e collecte:      Kerk

 

terug