zo 3 feb 2019  om 08:45 en 10:30 uur (VHA)
Voorganger: prop. J.A. Hoogesteger, Ouderkerk aan den IJssel
Morgendiensten

 


liturgie
Ps. 11: 3
Ps. 62: 1 en 5
W. 487
Schriftlezing: Romeinen 5:1-11
Ps. 32: 3 en 4
Lezing Avondmaalsformulier 1e gedeelte
Ps. 79: 4
Verkondiging n.a.v. tekst: Romeinen 5:1-5 en 11
W. 326: 1 en 4
Ps. 89: 1 en 8


Collectedoelen
1e collecte:     SGJ / Timon
2e collecte:      Kerk
3e collecte:     Beide predikantsplaatsen


Oppasdienst 10:00 uur
ouder babygroep:  Marleen Verdoold
ouder sleutel: Marlinde Verhaar
oppas verhaal: Rosalie van Beest
oppas: Sarah Speksnijder

terug