Begroting diaconie 2018 Begroting diaconie 2018

Gemeente, in deze kerkbode en op de website van onze gemeente vindt u een samenvatting van de begroting 2018 van de diaconie opgesteld door het college van diakenen. De kerkenraad heeft in haar vergadering van 25 oktober 2017 de begroting voorlopig vastgesteld.
Voor 2018 zijn de totale baten begroot op € 63.925 (2017 € 63.750). De totale lasten zijn begroot op € 66.085 (2017 € 66.275). De mutaties aan fondsen en voorzieningen zijn zodanig begroot dat per saldo € 100 aan de fondsen onttrokken wordt. Hierdoor bedraagt het begrote resultaat € 2.260 negatief. Voor 2017 bedraagt het begrote resultaat € 2.025 negatief.
 

lees meer »
 
Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2017

De jaarrekening 2017 in pdf-format kunt u hier downloaden.

 
Rekeningnummer diaconie Rekeningnummer diaconie

Het bankrekeningnummer van de diaconie is:
NL78 RABO 0307 3004 71

 
Financiën Financiën

ANBI-informatie Diaconie Hervormde Gemeente.
De uitgebreide informatie vindt u in de pdf-bijlage