ANBI-informatie diaconie ANBI-informatie diaconie
35d4e683-cfed-489c-8bbb-169bf5aa3c9a
1.
Algemene gegevens

2. Financiële verantwoording
3. Begroting
 
 
Jaarrekening Diaconie Jaarrekening Diaconie
Zie ANBI-informatie diaconie
 
Rekeningnummer diaconie Rekeningnummer diaconie
Het bankrekeningnummer van de diaconie is:
NL78 RABO 0307 3004 71
 
Begroting diaconie Begroting diaconie
Zie ANBI-informatie diaconie