Rekeningnummer diaconie Rekeningnummer diaconie

Het bankrekeningnummer van de diaconie is:
NL78 RABO 0307 3004 71

 
ANBI gegevens diaconie ANBI gegevens diaconie

ANBI informatie van de diaconie vindt u hier

 
Begroting diaconie 2019 Begroting diaconie 2019

Het college van diakenen heeft zijn begroting voor 2019 opgesteld. Deze is door de kerkenraad op 19 december 2018 vastgesteld. De begroting sluit met een negatief resultaat van baten en lasten van € 1.320 (2018: € 2.260 negatief).
 

lees meer »