BOB 20 oktober 2019 BOB 20 oktober 2019

 

Vandaag hebben we een jubileum te vieren. Het is de 40e BOB. Alle reden tot grote dankbaarheid dus. Nadat Anita iedereen welkom heeft geheten, zingen we het lied ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God’. Vervolgens verzorgt Kees de meditatie met het thema : ‘Een vruchtbaar leven?’ In dit kader lezen we eerst Mattheüs 13 vers 1-9 en vers 18-23. ‘Zie, een zaaier ging er op uit om te zaaien’. Een boer in actie! (...)

lees meer »
 
Bergambachtse Ontmoetings Brunch (BOB) Bergambachtse Ontmoetings Brunch (BOB)
De Bergambachtse Ontmoetings Brunch is voor het eerst van start gegaan op 17 mei 2015. Het doel van de BOB was en is nog steeds om onze buiten/randkerkelijke medemens op een ‘laagdrempelige manier’ te laten kennismaken met het Evangelie van Jezus Christus. Tijdens de brunch is er een korte meditatie, zingen we een aantal liederen en er is tijd voor ontmoeting en gesprek. Er zijn broodjes en er is soep.
 
lees meer »
 
Data ontmoetingsbrunches Data ontmoetingsbrunches
Voor 2019 zijn de volgende ontmoetingsbrunches gepland:
 
20 januari 16 juni
17 februari 15 september
17 maart 20 oktober
28 april 17 november
26 mei  
 
Open Kerk Open Kerk
Zoals u weet, wordt de kerk 1 keer per maand een uur open gesteld voor publiek. Het betreft de eerste zaterdagen van de maand van 14.00-15.00 uur.

We zoeken mensen die bij toerbeurt gastheer of gastvrouw willen zijn, in teams van 2 personen. Tijdens de jaarlijkse braderie en tijdens de monumentendag is de kerk de hele dag open.
lees meer »
 
Evangelisatiewerk Evangelisatiewerk
Het doel van het evangelisatiewerk is om onze buiten/randkerkelijke medemens kennis te laten nemen van de liefde van God , het christelijk geloof en onze kerk.  De evangelisatiecommissie wil dat op twee manieren vorm geven : via een ‘netwerkaanpak’ en via ‘een aantal activiteiten’.
 
 
lees meer »