Wijziging bankrekeningnummer Wijziging bankrekeningnummer

Wijziging bankrekeningnummer
Onze huisbankier SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer) maakte tot op heden gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer. Vanaf heden heeft SKG een contract afgesloten met de Rabobank waardoor ons bankrekeningnummer wijzigt. Met ingang van heden is het bankrekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters gewijzigd in NL72RABO.0373.7352.00.

Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:

  • Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar de bankrekeningen van onze gemeente? Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november a.s. dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe rekening van onze gemeente via de ‘Overstapservice’. U dient dan het rekeningnummer in internetbankieren wijzigen.
  • Heeft u nog acceptgiro’s van onze gemeente liggen met ons oude rekeningnummer? Via internetbankieren kunt u deze nog gewoon blijven overmaken, maar vanaf heden a.s. kunt u deze acceptgiro’s niet meer fysiek inleveren bij uw bank.

Vriendelijk verzoeken wij u het nieuwe bankrekeningnummer in het vervolg te gebruiken voor de betaling van uw vrijwillige bijdragen, collectebonnen en giften.

 Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het college van kerkrentmeesters.
 

terug