Lotgenotengroep rouwverwerking Lotgenotengroep rouwverwerking
In de achterliggende jaren mochten we twee maal een lotgenotengroep rouwverwerking houden voor mensen die hun man of vrouw door de dood moesten verliezen. De meeste deelnemers hebben er, naar eigen zeggen, veel aan gehad. Daarom blijft er elk jaar het aanbod om een lotgenotengroep rouwverwerking te houden. Dit kan echter alleen als er voldoende aanmeldingen zijn. De bedoeling van dit initiatief is om het verdriet te delen met elkaar rondom een open Bijbel, om psychologische en praktische handreikingen te krijgen die bedoeld zijn om het verdriet draaglijker te maken. Het is een pluspunt dat zoiets binnen de eigen kerkelijke gemeente kan plaatsvinden, omdat het bijdraagt aan de betrokkenheid bij elkaar en de openheid om een onderwerp als rouw te kunnen bespreken.
Als u zich aangesproken voelt en graag mee wilt doen, kunt u zich tot uiterlijk 1 oktober a.s. aanmelden bij Christel van Herk. Dat kan via  telefoon 350114.
Verder willen we laten weten dat, mocht door onvoldoende aanmeldingen er geen lotgenotengroep gehouden worden, we bereid zijn om een of meerdere keren bij u thuis langs te komen om over uw persoonlijke rouw te spreken.

Met hartelijke groet,
Marjon de Jong-ter Harmsel en Christel van Herk-Meijer
terug