Beroepingswerk: profielschets predikant en indienen van namen Beroepingswerk: profielschets predikant en indienen van namen

In haar vergadering van woensdag 20 juni heeft de kerkenraad de profielschets van onze gemeente en die van de te beroepen predikant vastgesteld.  De profielschets van de te beroepen predikant  kunt u hier vinden.
De kerkenraad stelt de gemeenteleden tot en met zaterdag 4 augustus in de gelegenheid om namen in te dienen van beroepbare en door u geschikt geachte predikanten. De lijst met beroepbare predikanten van de Gereformeerde Bond ligt iedere dinsdagavond tussen 19.00 en 20.00 ter inzage in de consistorie van de kerk. 
Het indienen van namen kan schriftelijk en ondertekend bij de scriba van de kerkenraad, Kerksingel 41. Ook is het mogelijk namen per e-mail in te dienen, .   Indieners mogen per e-mail (namens 1 persoon) een voordracht met namen maken. Deze voordracht dient te zijn voorzien van de naam en het adres van de indiener.
Broederlijke groet namens de beroepingscommissie
Koos van Delft, Henk Noomen, Bastiaan Buijs, Piet van ’t Veer en Marcel van Blitterswijk
 

terug